Kustbevakningen har inte kunnat sikta någon olja efter utsläppen norr om Danmark. Arkivfoto

Ingen olja har siktats vid kusten

Oljan som släppts ut i vattnet utanför Danmark har troligen slagits sönder av vindarna. Ingen olja har kunnat siktas i vattnen utanför Stenungsund, Orust eller Tjörn.

Under fredagen rapporterades det in två olika utsläpp av olja i vattnen utanför Danmark. Norr om Läsö släpptes 500 liter olja ut i havet under torsdagskvällen. Det andra utsläppet gjordes norr om Skagern där ett fartyg tappade fyra oljefat med 200 liter olja vi varje fat. Faten är solida men skulle vid en storm kunna slås sönder mot klippor och orsaka utsläpp vid kusten.

Läs mer: Höjd beredskap

Risk fanns att oljan skulle kunna nå kusten vid Stenungsund, Tjörn och Orust under lördagen men så är inte fallet. Räddningsledare Göran Andtbacka vid Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, har på lördagseftermiddagen inte fått in några rapporter om olja i närområdet.

– Det är troligtvis så att oljan blandats ut i vattnet. Den har samma densitet som vattnet så det mest troliga är att den sönderdelats och då går den inte att göra något åt.

Prognosen som gjorts visar att det är liten sannolikhet att oljan går mot land. Om vatten och vindar bär oljan mot land är det större risk att den hamnar vid Kosteröarna än vid kusten utanför Tjörn. De fyra oljefaten som innehåller smörjorna har inte heller siktats.

– Sjöfartsverket har gått ut till handesflottan och bett dem hålla utkik efter oljefaten. Oljefaten borde flyta något vid ytan och kan i så fall upptäckas, men ingen har rapporterat in dem.

Oljefaten kan enligt prognosen möjligtvis flyta i land vid Käringön, men mer troligt är att de, om de går mot land, strandar vid Öckerö.

– Det är givetvis positivt att vi inte fått in någon olja men än kan vi inte andas ut. Om vi får in rapporter om att olja siktats så agerar vi direkt.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar