Köer mot Tjörn och Orust uppstår allt oftare. Arkivfoto: Annika Sahlin Ottosson

Ingen trafiklösning i sikte

Trots att bilköerna mot Tjörn växer för varje dag vid trafikplatsen vid Nösnäs finns ännu inga konkreta förslag till lösningar av trafikproblemen. Ett större projekt kostar mellan 80 och 100 miljoner.

Det är snart tre år sedan som Trafikverket och Stenungsunds kommun presenterade en åtgärdsvalsstudie av Nösnäskorsningen. En rad mindre åtgärder föreslogs men det avgörande är störe och mer omfattande åtgärder på längre sikt för att lösa trafikproblemen.

– Vi har inte kommit speciellt långt ännu vad jag vet , säger Per Schillander en av de som 2014 utredde frågan. Vi lade då fram en rad åtgärder många mindre men vi konstaterade också att en större ombyggnad av hela korsningen var en mycket dyrbar åtgärd där det helt enkelt krävdes medverkan inte bara från Stenungsunds kommun utan också från Västra Götalands-regionen i den regionala planen. Nu är det våra utredare som tillsammans med kommunen går vidare men det handlar om medfinansiering för att kunna ta ett mer radikalt grepp i frågan.

En större och mer omfattande ombyggnad av Nösnäskorsningen innefattar framför allt en planskild korsning med Bohusbanan men den åtgärden måste med i länets regionala plan. Dessutom måste man bygga till en ny väg mellan Hallerna söderut till St Höga-motet för att avlasta Nösnäskorsningen. Dessa åtgärder handlar om cirka 100 miljoner och kravet från Trafikverket är medfinansiering av kommuner och region.

Det har också lagts förslag om att dra Stenungsundstrafken mot Tjörn närmare Stenungsöbron med en ny uppfart och man har också talat om ett speciellt busskörfält direkt mot länsväg 160 mot Tjörn:

– Det är ingen tvekan om att större och mer omfattande åtgärder måste tas tillsammans med Stenungsunds och Tjörns kommuner och alltså även Västra Götalands-regionen, säger Per Schillander.

En rad mindre åtgärder finns också mer i åtgärdsvalsstudien bland annat att försöka utöka kollektivtrafiken så att fler åker kolllektivt mot Tjörn, att ändra vägvisningsskyltar på E 6, att stänga plankorsninagr med Bohusbanan vid Södra Vägen och Solgårdsvägen för att istället tvinga trafikanterna att dels använda den bro som finns över Göteborgsvägen, dels satsa 5 miljoner på en planskild CG:-tunnel under järnvägen.

Två andra frågor påverkar också enligt Trafikverket trafiklösningarna vid Nösnäskorsningen: Det nya resecentrat i Stenungsund och den planerade större rondellen som skall ersätta trafiksignalerna vid Myggenäs Korsväg på Tjörnsidan av broarna

Lasse Andrée

redaktion@lokaltidningensto.se

0303-72 82 28

Relaterade artiklar
Fler artiklar