Ingen utredning om separat industriavtal för Räddningstjänst

Stenungsund är inte beredd att ha ett separat industribrandavtal vid sidan av den övriga räddningstjänsten. Man vill heller inte ansöka…