Inget beslut fattat fem år efter anmälan

Det har tagit drygt fem år för miljö och byggnadsnämnden att handlägga ett ärende kring en altan i Mollösund. Nu…