• Länsstyrelsen vill värna om mark tillgänglig för alla, det är viktigt för bebyggelsemiljön på Käringön. Bilden visar inte den aktuella platsen i artikeln. Arkivbild: Jonas Johansson

  Inget bygglov på Käringön

  Beslutet om bygglov för en tillbyggnad av vandrarhem samt ett förråd som skulle bli personalbostad överklagades.

  Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår ansökan om bygglov. Miljö- och byggnadsnämnden i Orust kommun beslöt i januari att bevilja ansökan om tillbyggnad av vandrarhem och ändrad användning från förråd till personalbostad på en fastighet på Käringön.

  Tillbyggnaden är placerad på punktprickad mark som inte får bebyggas samt mark som ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.

  Yttrande har inkommit angående att passagen mellan två fastigheter blir trång och försvårar transporter och sophämtning till omkringliggande fastigheter. Brandvärnschefen på Käringön har framfört att det blir svårt att komma fram med brandsläckningsutrustning om tillbyggnaden får bygglov.

  Två företag på Käringön har valt att överklaga nämndens beslut och har önskat att länsstyrelsen upphäver beslutet. 

  Länsstyrelsen bedömer att den tänkta tillbyggnaden på totalt 6,72 kvadratmeter är placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas. De menar att tillbyggnaden hamnar på mark som ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik. Länsstyrelsen vill värna om mark tillgänglig för alla, det är viktigt för bebyggelsemiljön på Käringön. Avvikelsen är enligt länsstyrelsen inte liten, förutsättningarna för bygglov är enligt länsstyrelsens beslut inte uppfyllda och därför väljer de att avslå bygglovsansökan.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar