Insatsvecka sätter fokus på lokala trafikproblem

Nästa vecka har poliserna i region Väst en regional insatsvecka där hastighet står i centrum. – Tanken är att varje polisområde ska få inventera sina problem, säger Jonny Klintefjord, processledare inom trafik hos polisregion Väst.

Varje år genomför polisen flera nationella trafiksäkerhetsveckor med olika inriktningar som kan handla om till exempel hastighet eller nykterhet. Senast vecka 38 genomfördes en sådan vecka med fokus på hastighet.

Vecka 41 kommer hastighet återigen vara i fokus, men den här gången handlar det om en regional vecka hos polisen i Väst där STO-kommunerna ingår. Det är en del av förändringen efter polisens omorganisation då det huvudsakliga ansvaret hamnade på lokalpolisområdet. Skillnaden mot de nationella veckorna som styrs centralt är att de regionala veckorna får mer lokalt perspektiv.

– Tanken är att varje polisområde ska få inventera sina problem. De jobbar i området och vet bäst vad det är. De har till exempel medborgarlöften där det inte sällan finns frågor som handlar om trafik, säger Jonny Klintefjord, processledare för trafik hos polisregion Väst.

Till sin hjälp för att avgöra till exempel vilka vägar där det är problem använder polisen Transportstyrelsens data om var olyckor inträffar, men också tips från allmänheten är viktiga utgångspunkter.

Att det blir just hastighet som är i fokus nästa vecka hör ihop med målsättningen att få ner medelhastigheten på vägarna.

– Statistik när man räknat på krockvåld visar att om man sänker medelhastigheten med en kilometer så skulle man rädda 15 liv på ett år. Kan vi komma dit skulle alla vara glada.

Jonny Klintefjord menar att det finns en annan attityd kring fortkörning jämfört med andra trafiksäkerhetsfrågor.

– Att man inte får köra utan körkort eller att man inte får köra rattfull håller de flesta med om. Men det är fler som anser att man kan köra lite fortare än hastighetsbegränsningen. Det är inte okej. Jag menar att trafiken skulle flyta bättre och lugnare om att höll hastigheterna, säger han och fortsätter:

– Det är viktigt att få en självklarhet kring att hålla hastigheterna. Vi har en nollvision kring att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Det är vår satsning. Dit kommer vi inte i morgon. Men om vi spottar tillräckligt länge på stenen så kanske vi kommer i närheten.

Kajsa Lind