”Inte rätt att elever lämnar på lektionstid”

Grundskolan ska vara avgiftsfri, att blanda in avgiftsbelagd undervisning i skoldagen är inte rätt. Det är inte heller rätt enligt…