En stor internationell dykövning hålls nästa vecka i Svanesund. Kustbevakningen står bakom övningen där sex olika nationer deltar med totalt 100 dykare.

Internationell dykövning i Svanesund

Sex nationer deltar med totalt över 100 deltagare. En stor dykövning hålls nästa vecka i lilla Svanesund.

Övningen är förlagd till området kring färjan i Svanesund. Johan Genestig från Kustbevakningen är projektledare för den stora dykövningen.

Vad är det som händer?

– Det är ett EU projekt, Dive SMART som leds av Kustbevakningen. Övningen är en av Europas största dykövningar med cirka 100 deltagare från sex nationer, Finland, Lettland, Litauen, Danmark, Polen och Sverige. Övningen genomförs i samarbete med YRGO. 18 organisationer och företag från åtta länder deltar i projektet.

Vad är YGRO?

– Göteborgs stads Utbildningsförvaltning, som bedriver Yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. På den tvååriga utbildningen för anläggningsdykare går ett 30-tal studenter och totalt utbildas runt 60-80 personer per år i Svanesund. Branschens efterfrågan på yrkesdykare är stor och utbildningen skulle kunna fördubblas. I Svanesund har utbildningen funnits sedan 2013 och det är de exemplariska förhållandena med tillgång till dyk på djupt och strömmande vatten i direkt anslutning till anläggningen, som gjorde att utbildningen flyttades från Göteborg.

Vad kommer det sig att övningen läggs just i Svanesund?

– Detta projekt är delvis finansierat av EU interregionala fond och Östersjöområdet enligt EU är till och med Norge. Yrgo är delprojektledare för övning och utbildningsdelen och har även har möjlighet att lösa all logistik som krävs för en sådan stor dykövning.

Varför hålls övningen?

– Övningens mål är att genom ett olycksscenario utveckla metoder och kompetenser för livräddande insatser i komplexa miljöer med syfte att höja beredskap och samverkan runt Östersjön. Syftet är att skapa säkrare sjötransporter.

Kommer Orustborna att se övningen?

– Scenariot är en färja som ligger på sidan utmed skolans kaj. Denna övning är lätt att besöka då de flesta momenten utgår från kajen men är mest under ytan.

Erika Olofsson

Relaterade artiklar
Fler artiklar