”Jag har Taube i mitt DNA”

Som liten satt han i Evert Taubes knä, nu har han tagit emot priset som är instiftat i Taubes minne….