Jag missade Saltlångan

Att kunna få sig serverat Saltlånga, men tvingas avstå, det måste vara ett av värre öden som kan drabba en…