Känner sig de boende trygga?

Ett samhälle i mörker uppfattas annorlunda än ett samhälle på dagtid. Känner sig Henånborna trygga då de vistas kvällstid utomhus, det vill kommun och polis nu få svar på.

Många vistas ute i samhällena på Orust under kvällstid. Så här års är det mörkt ute och även om det finns gatubelysning kan det mörka uppfattas som skrämmande.

– Det är en sak att vistas i ett samhälle dagtid men på kvällen ser det helt annorlunda ut. Mörkret gör att vissa partier inte lyses upp och det kan göra att människor drar sig för att vistas där, säger Ulf Darell, kommunpolis.

Darell arrangerade den första trygghetspromenaden på Orust tillsammans med Anna Sandberg och Tomas Nyberg från kommunen. Promenaden under tisdagskvällen efterföljs av fler promenader, en i Svanesund och en i Ellös. Bakgrunden till trygghetsvandring är ett medborgarlöfte. Medborgarlöftet är ett åtagande från lokalpolisområde Södra Fyrbodal och de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust, till invånarna under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter inom de områden invånarna upplever att det finns problem.

Vandringarna är ett sätt att hitta platser som upplevs som särskilt utsatta och otrygga. Vi ska absolut inte bara lyfta upp det som känns otryggt, men det är även viktigt att uppmärksamma de platser som upplevs som trygga och trivsamma. Det kan handla om belysning, vacker grönska, välbehållna gångbanor, papperskorgar och parkbänkar, säger Anna Sandberg.

Till vandringen i Henån kom en rad kommuninnevånare som redan vid promenadens start i centrum hade förslag på förbättringar. Ett staket runt lekplatsen föreslogs, liksom bättre belysning runt torget och Saras hus.

– Det hade inte heller varit fel om vi hade sett fler poliser i samhället. De ger en lugnande effekt om en patrull regelbundet kunde promenera runt i samhället, säger Henånbon Janne Karlsson.

Promenaden gick från torget, upp mot skolan och sedan mot bostadsområdet bakom kommunhuset. Längs med vägen gjordes många stopp och noteringar togs med förslag på förbättringar i området. Farliga cykelövergångar, nedhängande grenar, mörka passager och hala broar noterades. Anna Sandberg var mycket nöjd efter vandringen. Alla synpunkter som kom fram ska sammanställas. Kommun tillsammans med vägföreningen ska sedan se vad som kan göras för att förbättra Henån.

– Vi får se vad som ska åtgärdas på kort sikt och vad som ska göras på lång sikt. Positivt är att problemområden lyfts fram så att vi kan förbättra.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se