• Katastrofövning under ytan

  Ett stort passagerarfartyg har förlist utanför Svanesund, många människor sitter fast inne i båten. Det var scenariot för räddningsdykarna då den stora dykövningen hålls i veckan.

  2012 kraschade färjefartyget Costa Concordia in i klippområdet Le Spole. Över 4000 människor befann sig på fartyget. 32 av dem dog när färjan förliste. Else Timms från Kustbevakningen, började redan då intressera sig för vad som kunde gjorts bättre vid räddningsinsatsen.

  – Det kom många dykare till platsen men alla var aktiva var oorganiserade och arbetade samtidigt med samma vilket gjorde att det inte blev en effektiv räddning. Det fick mig att fundera på hur vi gör i Sverige.

  I en räddningsinsats är tiden avgörande, varje minut räddar liv. Det kan handla om människor i vattnet, ellerinstängda i fartyg som vattenfylls. I dag saknas koordinering av räddningsdykare i länderna runt Östersjön. Om en olycka inträffar riskerar räddningsinsatserna därför att ta längre tid än nödvändigt och med det riskerar människoratt förlora sina liv i väntan på räddning. För att få ordning på resurserna i landet startades projektet Dyk SMART. Dyksmart står för dykeri, statens maritima resurser i samverkan och är ett krisberedskapsprojekt finansierat av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i samverkan mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten.

  DiveSMART Baltic är en fortsättning på DykSMART. DiveSMART Baltic är ett treårigt projekt som finansieras av EU Intereg-programmet samt MSB för att skapa ett bättre samarbete mellan länderna runt Östersjön. Jonas Westerberg, dykare och aktiv i projektet, ser bara fördelar med att flera länder samarbetar.

  – Nu har vi bra koll på yrkesdykarna i Sverige, att säkra projektet i våra grannländer är viktigt. Samordning och samarbete är ett måste.

  I veckan är 100 deltagare från sex nationer att med i en stor dykövning i Svanesund. Övningen är förlagd till området kring färjan i Svanesund. Övningen mål är att öva genom ett så verkligt olycksscenario som möjligt.

  – Planen är att vi ska prova utrustning, utveckla metoder och kompetenser för livräddande insatser med syftet att höja beredskap och samverkan runt Östersjön.

  I vattnet utanför Svanesund fanns den påhittade olyckan med passagerarfärjan. Övningens deltagare hade i uppgift att rädda instängda personer. De övades i att dyka i förorenat vatten, de fick träna på att sätta på passagerarna livräddningsoveraller och även prova på att föra en form av stor drönare under vattnet för att hitta orsaken till föroreningen. Sex olika stationer med olika många olika former av övningar fanns. Samuli Kallio och Juho Leppäkorpi från Finska Kustbevakningen lovordade övningen.

  – Det är perfekta förhållanden för oss att öva i. Vi får även chansen att skapa kontakter med våra grannländer och det är oerhört viktigt för framtida samarbete, säger Juho Läppekorpi.

  Försvarsmakten och Kustbevakningen är de huvudaktörer i Sverige som håller i projektet. Övningarna i Svanesund på Orust via yrkeshögskolan YGRO pågår under två veckor.

  Erika Olofsson

  0303-728229

  erika.olofsson@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar