Kent Kihl vald till ordförande för (M) 

En tidigare centerpartist har valts in som ny ordförande för moderaterna på Orust. Kent Kihl har som mål att lugna stormarna inom partiet. 

Han lämnade centerpartiet direkt efter valet 2014, efter interna diskussioner inom partiet. Moderaterna var snabba att höra av sig, en vecka efter valet var Kent Kihl medlem i (M) på Orust. Sedan dess har han varit en aktiv debattör och samhällskritiker. Nu träder han in i partiets finrum. Från ingenstans till ordförande. Valberedningens förslag till ordförande tog beslutet på årsmötet att kliva av och istället nominera Kent till ordförandeposten. Det, i kombination med ett beslut inom partiet att särskilja medlemmar i styrelsen från medlemmar i kommunfullmäktige gjorde att hela styrelsen byttes ut. Inga fullmäktigeledamöter ska längre få sitta i styrelsen och inga i styrelsen ska få sitta i valberedningen.

– Där föll den gamla styrelsen.

Läs mer: Avgående ledamöter inte nöjda

Som nyvalt ordförande har han som första uppgift att ordna upp oroligheter inom partiet.

­– Vi har högt till tak i moderaterna med många viljor. Partiet har fram tills nu dominerats av två familjer och starka viljor. Jag blev vald för att jag vågar säga ifrån och har vågat ifrågasätta.

Kent ser sig som en lagledare. Hans uppdrag är att få alla att springa åt samma håll. Moderaterna ska bli enade, starka, det ska inte finnas avhoppare som blir politiska vildar.

– Det har stormat ordentligt inom (M) under flera år. Vi har haft medlemmar med starka viljor, medlemmar som agerat i partiets namn på egen hand. Vi har enskilda medlemmar som under partiets flagga varit mycket aktiva på sociala medier. Det ska bli slut med det, det har varit ett problem för partiet. 

Kent har ett förflutet inom arbetslivet som VD och styrelseordförande för en rad bolag, både i Sverige men även i England och i Sydafrika. Under 25 år bodde han utomlands, i London och i Kapstaden och drev framgångsrikt ett flertal olika företag. Han beskriver sig själv som driftig, energisk men är i grund och botten lat.

– Jag vet vad jag vill och jag vet hur jag får andra att arbeta så att vi når det målet.

Kent Kihl har ett mål att få Orust till landets bästa kommun. Han vet hur det ska gå till, planerna finns och de ska gå att genomföra. Först har han ett parti att ena.

– Jag har lagt upp spelplanen. Nu kan (m) på Orust bara bli starkare.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se