Klädesholmens skola säljs

I flera år har byggnaden mitt på ön stått tom. Men nu ska den säljas, med planen att det ska skapas bostäder.

År 2012 lades Klädesholmens skola ned. Sedan dess har den bland annat använts som nödbostäder för flyktingar, och under långa perioder stått tom. Nu är det dock bestämt att den ska säljas.

– Förhoppningsvis får vi ut den till försäljning inom kort. Det är ett väldigt attraktivt läge högst upp på ön, säger Lars Pettersson, vd på Tjörns bostads ab (TBAB) som äger byggnaderna.

Både skolan och förskolan läggs ut till försäljning i ett paket. Enligt förslaget i detaljplanen för området kan förskolan också få två nya våningar.

– Vi hade önskat att den höjdes med tre våningar, så den kommer i samma höjd som skolan. Men det blir troligen två.

Tanken är att båda byggnaderna nu ska användas till bostäder.

– När den nya detaljplanen vunnit laga kraft är det bara att sätta igång. Enligt förslaget får skolan inte rivas, och utvändigt ska den behålla sin karaktär. Men invändigt kan man göra om. Det tycker vi är positivt, att man öppnar för stor valfrihet för köparen samtidigt som man behåller karaktären.

Det är Fastighetsbyrån Gofab som har hand om försäljningen. I veckan är planen att åka ut och fotografera fastigheten , sedan räknar man med att ha en annons ute inom kort.

– Det är ju lite speciella förutsättningar eftersom det är gamla skolbyggnader, men i och med den nya detaljplanen blir läget ett annat. Den tillåter bostäder och det är väl högst sannolikt att det också blir så, beroende på köpare, säger Markus Berg, fastighetsmäklare på Gofab.

Vad landar prislappen på?

– Vi räknar med ett utgångspris på 8,5 miljoner.

Just nu går tre klasser från Rönnängs skola i den gamla skolan på Klädesholmen, eftersom det pågår ett stort renoveringsarbete på Rönnängs skola. Inga nya ägare får därför ta över skolan så länge eleverna är kvar.

– De ska få gå kvar i lugn och ro såklart. Det som behöver saneras var inte så allvarligt som vi först trott, men vi sanerar allt ändå. Vår förhoppning är att man inte ska behöva är att man inte ska behöva evakuera så många fler, men det är naturligtvis upp till skolan att bedöma, säger Lars Pettersson, TBAB.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se