Klart för fiskerisatsning på Lavön

Det blir en satsning på fiskeriverksamhet på Lavön. Kommunfullmäktige har beslutat att anta detaljplan och avtal för att därmed göra…