• Modellbild av Malagaområdet i Skärhamn. Arkivbild: White arkitekter

  Klartecken för Malaga efter tio år

  Det är nu definitivt att planen för Malaga-området har vunnit laga kraft och därmed kan bygget av de cirka 130 lägenheterna i området startas.

  Det här konstaterar i dag Tjörns kommun som 2007 startade planarbetet för bygget av Malaga-området. Det har alltså tagit nästan tio år innan planen för området har blivit klar, detta efter en rad överklagningar i olika instanser, beslut i fullmäktige och besvärsskrivelser ända upp till regeringen. Planen inenbär att det kommer att byggas lägenheter både i parhus, flerfamiljshus och fristående hus på kajerna på Malaga-området i Norra Skärhamn. Förutom lägenheterna finns också möjligheter enligt planen att bygga kontor och hotell med upp till sju våningars höjd – alltså lika högt som den cistern som idag står på platsen. Enligt kommunen och exploatörerna är det dock inte aktuellt idag att bygga hoteller eller kontorslokaler på platsen.

  Malaga-planen innehåller också en småbåtshamn utanför fastigheterna, parkeringar och ett gångstråk längs kajen. Man räknar framför allt med att bebygga den västra delen av området med hus som varierar från två till fyra våningar. Det ska också skapas vattenbassänger mellan fastigheterna.

  Protesterna mot planen har framför allt gällt byggnadshöjderna och placeringen av vissa av husen, detta eftersom bakomvarande fastigheters havsutsikt begränsas av för höga hus. Den sista planen (planen fick göras om) överklagades av sammanlagt 19 personer men besvären avvisades både av mark- och miljödomstolen samt Mark- och miljööverdomstolen. Nu har planen vunnit laga kraft. Lokalt anknutna arkitekter och fastighetsmäklare är engagerade i Malaga-projektet.

  Lasse Andrée

  0303-72 82 28

  redaktion@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar