Öppnar arkiven. Nu blir det lättare att ta del av beslut och kommunikation från Kommunstyrelsen på Tjörn. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivfoto: Joakim Nilsson

Kommunen förenklar insyn

Nu ska det bli lättare för allmänheten att ta del av allmänna handlingar från kommunstyrelsen på Tjörn. Åtminstone de som registrerats under de två senaste åren.

Kommunstyrelsen öppnar nu sitt webbdiarium så att allmänheten enklare kan ta del av ärenden och allmänna handlingar som har registrerats från 2016 och framåt. Bland annat kan man söka bland in- och utgående post till kommunen.

I det digitala diariet får man upp en beskrivning av handlingens innehåll. Vill man sedan ta del av hela handlingen, till exempel ett brev från kommunstyrelsen till en myndighet eller ett beslut, skickar man in en begäran om det och får en digital kopia skickad till sig gratis. För papperskopior är handlingar på upp till 10 sidor gratis.

I Webbdiariet får man också tillgång till allmänna handlingar från utskotten i kommunstyrelsen, som mark- och planfrågor, vatten- och avfallsärende.

Kommunstyrelsen blir först bland nämnderna i Tjörn kommun att öppna det digitala diariet, men övriga nämnders handlingar kommer också att göras tillgängliga under året. Det öppna diariet hittas på Tjörns kommuns hemsida.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Allmänna handlingar

Som grundregel är alla handlingar som kommer in till eller skapas på kommunen offentliga och fria för vem som helst att ta del av. Det är en del av den svenska offentlighetsprincipen som är grundlagsskyddad och väldigt långtgående jämfört med många andra länders.

Kommunen kan dock vägra att lämna ut handlingar med hänvisning till exempelvis sekretess eller till att handlingen ska räknas som arbetsmaterial. Beslut måste dock kunna motiveras med hänvisning till lagen. Syftet med offentlighetsprincipen är att insyn i, och möjlighet till granskning av, det demokratiska arbetet ska öka.

Relaterade artiklar
Fler artiklar