66 meter på fel sida– nekas skolskjuts¶

En elev på Tjörn får fortsatt nej till skolskjuts av kommunen. Eleven har 66 meter för kort väg till skolan…