• Kommunen övertar båthamnen i Wallhamn. Arkivfoto

  Kommunen övertar båthamn

  Tjörns Hamnbolag övertar den småbåtshamn som finns i Wallhamn av av privata SF Marina. Även driften som i dag ligger på ett bolag kallat Promarina ska övertas av det kommunala hamnbolaget.

  Övertagandet ska inte innebära några dramatiska förändringar av hamnverksamheten utan hamnen och uppställningsområdet ska drivas som i dag. Hamnbolaget kallar nu också till ett informationsmöte för att närmare redogöra för villkor och detaljer kring övertagandet.

  Diskussionen om småbåtshamnens framtid har förts i flera års tid. Hamnbolaget lovar också att ge information om den idag existerande båtklubben WMY och hur de ser på framtiden och sin roll i hamnen.

  Lasse Andrée

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar