Arkivfoto: Sylvia Dahlén

Kommunen skickar ut rök på Klädesholmen

Ledningarna på Klädesholmen pumpar iväg för mycket dagvatten till reningsverket, vatten som egentligen inte behöver renas. Nästa vecka börjar Tjörns kommun undersöka avloppsledningarna, med en något annorlunda metod.

Man kommer med start nästa vecka göra en undersökning med både färgat vatten, och med rök. Undersökningen görs för att undvika problem och använda resurserna bättre.

Företaget som utför undersökningen kommer att spruta in rök i spillvattensystemet. Om röken sedan kommer ut där den inte ska, kan fastighetsägarna bli anmodade att koppla bort sina ledningar och stuprör från ledningsnätet.

Linus Annlöv

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar