• Kommunhuset i Henån byggdes 1971 och ska nu renoveras och invändigt byggas om.

  Kommunhuset byggs om för 25 miljoner

  Orust kommun måste bygga om så att IFO får ändamålsenliga lokaler. Nu ses hela kommunhuset över, en ombyggnad som slutar på 25 miljoner.

  IFO, individ och familjeomsorgen, har dåliga lokaler som fått föreläggande av Arbetsmiljöverket. Orust kommun har beslutat att IFO får funktionella lokaler. Kalkylen landade på 18,5 miljoner. Nu behövs mer pengar.

  – Det har visat sig att det krävs mer åtgärder. Nu när vi måste bygga om ser vi över hela huset. Säkerheten i receptionen ska förbättras, vi ska även förbättra tillgängligheten i huset och bygga om så att det blir mer öppet för våra medborgare, säger kommunchef Jan Eriksson.

  Kommunhuset består av två byggnader som hänger ihop av en inglasad gångbro. Hus 1 byggdes år 1971, hus 2 byggdes 1978. År 1988 byggdes ytterligare ett våningsplan på, i hus 1. Vissa delar i kommunhuset har under senare år renoverats, överlag behöver husen ses över.

  – En sak vi måste se över är akustiken i det äldsta huset, av arbetsmiljöskäl. Det är allt för lyhört i dag. På plan två är det slitet, bland de sämre i huset. När samtliga kontorsrum ändå ska evakueras kommer en renovering ske där.

  De lokaler där IT avdelningen sitter i dag kommer bli lokaler för IFO, lokaler som uppfyller de krav Arbetsmiljöverket satt. IT flyttas till Svanesund där de får rum i gamla tandläkarmottagningen. Personalmatsalen Skybar är i behov av renovering och detta kommer göras.

  – Vi behöver skapa fler arbetsplatser i huset och då kommer fikarum att försvinna för att bli samtalsrum eller kontor. Skybar blir dit alla går för fika och lunch, den ska byggas om för att klara av att ta emot en större tillströmning än i dag.

  18,5 miljoner har avsatts för renoveringen av kommunhuset. Pengarna kommer inte räcka till, ytterligare 6,7 miljoner behövs, totalt 25,2 miljoner kommer behövas. Merkostnaden är för att täcka bland annat ombyggnation i receptionen. Kommunstyrelsen ska inom kort behandla frågan om ombyggnation av kommunhuset.

  Erika Olofsson

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar