• Kontroversiellt sparförslag inom förskolan. Arkivfoto

  Kontroversiellt sparförlag för förskolan

  Föräldrar kan få åka över hela Tjörn på morgnar och eftermiddagar för att hämta och lämna barn på dagis i fortsättningen – och syskon kan placeras på två olika förskolor.

  Det här är grunderna i ett kontroversiellt förslag som skolförvaltningen på Tjörn är på väg att lämna fram för ställningstagande i december till politikerna.

  Det handlar om två grundläggande principer som skolförvaltningen på Tjörn nu vill ta bort – detta för att klara en besparing på cirka fem miljoner. Den första principen är att syskon som söker dagisplats ska ha förtur att placeras på samma förskola och den andra är närhetsprincipen – att barn ska placeras på förskolor i närheten av bostaden, alltså inom ett upptagningsområde för en förskola.

  Dessa bägge principer vill nu skolförvaltningen slopa och istället ha hela Tjörn som ett enda upptagningsområde och att inte behöva bevilja förturer för syskon på samma förskola. Man vill genom detta kunna jämna ut trycket på olika förskolor som en del i besparingar som kommunledningen begär.

  Förslaget är kontroversiellt, inte minst i en kommun där man har massor av föräldrar med barn som jobbar på långa avstånd, inte minst i Göteborg. Beräkningar har visat att minst 2 000 personer pendlar ut från Tjörn till jobb i andra kommuner.

  Beskedet om det kommande förslaget har lämnats till politiker i utbildningsnämnden nyligen och även där är upprördheten stor. Nils Lackfors (S), andre vice ordförande i nämnden och oppositionens främste företrädare i skolfrågor på Tjörn, är oerhört förvånad:

  – Detta är häpnadsväckande och för mig och oss obegripligt. Det skulle kunna få konsekvenser att en familj får ett barn placerat i Myggenäs och ett annat i Rönnäng samtidigt som de själva jobbar i Göteborg och då alltså ska köra barn över hela Tjörn på morgnar och kvällar. Vi motsätter oss helt detta förslag som är ytterligt märkligt.

  Nils Lackfors är förvånad att man kommer med förslaget inför 2018 – alltså ett valår.

  – Vi borde egentligen tacka för att vi får sådana här argument ”gratis” men jag menar att det här måste stoppas omedelbart. Vi menar att man istället för att komma med drastiska besparingsförslag ska skriva till kommunstyrelsen och begära att ramen ändras och att centrala pengar skjuts till. Vi har i vårt förslag sagt att man bör skjuta till 9 miljoner för att undvika svåra effekter på skolor och förskolor.

  Han anser att förslaget är rent kontraproduktivt.

  – Här talar kommunledningen om att man vill ha fler barnfamiljer till Tjörn och samtidigt tar man fram sådant här förslag.

  Björn Möller (M), ordförande i utbildningsnämnden är medveten om att förslaget kan innebära protester från föräldrar men säger att det kan vara ett problem i dag med storleken på barngrupper och sammansättning av barngrupperna. Det finns ett stort behov av flera platser inom barnomsorgen:

  – Då kan arbetet med att pussla ihop barngrupper och sammansättning i grupperna komma i konflikt med principer av detta slag. Jag kan tänka mig att socialdemokraterna slåss mot detta förslag men vi måste se till att systemet fungerar i sin helhet. Vi får se vilka behov det finns och vi får ta ställning till förslaget i december.

  Lasse Andree

  0303-72 82 28

  redaktion@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar