Korttidsplatser för coronadrabbade

Som mest 14 platser öppnas på Tjörn för personer som har drabbats sv coronaviruset men som inte behöver sjukhusvård och tanken är att äldre som har svårt att klara sig själva ska kunna vårdas där.

Det är korttidsavdelningen på Lilldals äldreboende som nu görs om till enhet för äldre som drabbats av corona men som inte behöver vård på sjukhus. Det är länsstyrelsen som uppmanat kommunerna att ta fram sådana specialplatser för personer som behöver tillsyn och vård men inte med nödvändighet på sjukhus.

Avdelningen separeras från äldreboendet på Lilldal i övrigt och får egna ingångar för boende och personal. Totalt finns 11 rum och som mest kan avdelningen rymma 14 personer. Uppstarten av det nya boendet sker omedelbart.

Lasse Andrée