Kraftig ökning av antalet nyföretagare

STO Nyföretagandet har ökat kraftigt i STO-området det senaste decenniet. Mellan åren 2010 och 2020 växte antalet företag med mellan…