Krav på en va-utredning

Inom den närmaste tiden ska ett avgörande ske om tjörnborna ska få en höjning av va-taxan med 10 eller 20…