Krav på fler bulleråtgärder

Bullernivåerna från Borealis kracker i Stenungsund är fortfarande för höga vid vissa bostadsområden och bullret från fackling vid driftstörningar och…