Krav på nytt tunnelrör vid Källösundsbron

Många har tröttnat på kösituationen över Tjörnbroarna.