• Planerna på att göra Björshuvud till Naturreservat har vållat strid. Nu väljer Länsstyrelsen att skicka ut en remiss till alla markägare, efter kritiken. Arkivfoto: Jonas Löfvendahl

  Kritik pausar reservat

  ”Finns ett mått av populism i det här.” Natur som behöver skyddas för framtida generationer eller ett omotiverat intrång på markägarnas rättigheter? Planerna på naturreservat vid Björshuvudet har fått många att reagera. Nu har projektet pausats, i väntan på att markägare ska få tycka till.

  Planerna på ett Naturreservat i området Björshuvudet på nordvästra Tjörn har fått en grupp markägare i området att protestera, då de menar att det skulle innebära stora intrång och hämma möjligheten till exploatering och jordbruk i området. Nyligen fick de också stöd av Tjörns kommun, som tryckte på Länsstyrelsen i Västra Götaland om att hejda planerna på reservat och föra en dialog med markägarna.

  – Det finns ett stort motstånd i området. Vi har resonerat om hur vi ska gå vidare med tanke på det, och valt att avvakta med att förhandla om ersättning till markägare och så vidare, säger Johan Jannert, enhetschef på Länsstyrelsens naturavdelning.

  Läs mer:Naturreservat vållar het strid

  Tills vidare har man alltså pausat arbetet och förhandlingarna om hur stor ersättningen till markägarna ska bli, de ersättningar som tidigare föreslagits har av flera markägare dömts ut som för låga.

  Planerna på reservat lever dock vidare, och nu har Länsstyrelsen beslutat att skicka ut en remiss till alla berörda markägare. Den kommer gå ut någon gång under senare delen av hösten.

  – Vi har fått in mycket synpunkter redan, men i och med kritiken kände vi att det var bra att få till en ordentlig dialog och få in alla synpunkter. Sedan ska vi sammanställa det, och så får vi se hur vi går vidare därifrån.

  Några som hoppas att reservatet blir av är Tjörns Naturskyddsförening som nyligen skickade ett brev till Länsstyrelsen där man radade upp flera argument för att skydda naturen vid Björshuvudet.

  – Jag tycker det finns ett visst mått av populism i att politikerna har svängt i den här frågan. Tidigare har man varit för reservatsbildningen, men nu låter man sig blåsas hit och dit av en liten, men högljudd, grupp, säger Sverker Molander, ordförande i Tjörns naturskyddsförening.

  Läs mer:Tjörn kräver stopp för nytt reservat

  Han menar att det finns goda skäl att skydda den unika natur som finns vid Björshuvudet, med en rad skyddsvärda arter och exempelvis rödlistad mindre hackspett som häckar i området.

  – Det är unik och viktig natur. Ska man kunna säkra den för framtida generationer så tror jag det är en nödvändighet att skapa ett reservat. Det finns en kortsiktighet och en exploateringsiver som inte tar hänsyn till långsiktiga värden eller till ”vanligt folk” som vill kunna fortsätta ta del av den här miljön.

  Lotta Hohner

  lotta.hohner@lokaltidningensto.se

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar