Krönika: Vi män har roligare jobb

Arbetsmiljöverket har många bra rapporter och hjälpmedel till chefer, för vad är ledarskap om inte arbetsmiljö ingår? När media diskuterar jämställdhet, så handlar det oftast om kvinnor och män som är medelålders vit medelklass med någon eftergymnasial utbildning. Ofta bor såväl målgrupp som debattörer i Stockholm, på södermalm, numera. Men vet ni vad? Det finns fler grupper där ute.

Sverige har en av världens mest könssegregerade arbetsmarknader och kvinnor har mycket högre frånvaro än män på grund av sjukdom och ohälsa. Varför? Kvinnor har, nämligen, mer monotona arbetsuppgifter, tyngre manuell hantering och mentalt mer krävande arbete eftersom de oftare arbetar med människor. Män har mer varierade arbetsuppgifter, använder fler maskiner, verktyg, och de har ofta lite tid över att gå runt och ha en liten pratstund, ”man to man”. Dom, männen, är liksom arbetsledare och chefer allihop. Tycker dom (vi) själva alltså. (De sista anmärkningarna är mina och inte Arbetsmiljöverkets.) Några punkter från rapporten, (nedkortat.)

• Det genusmönster som råder i samhället, det vill säga att mannen är normen, återfinns även i arbetslivet. Att kvinnors arbeten värderas lägre får till följd att deras arbetsmiljörisker inte synliggörs tillräckligt och därför inte åtgärdas.

• Kvinnor och män inom samma yrke arbetar ofta med olika arbetsuppgifter och belastas därmed olika. Kvinnor arbetar i högre grad med ensidiga och repetitiva arbetsuppgifter eller med personförflyttningar.

• Kvinnor arbetar i högre grad med möten och kontakter med människor vilket ofta innebär en psykosocial belastning.

• Verktyg, skyddsutrustning och arbetsstationer är oftast inte anpassade för kvinnor.

Och vi ska naturligtvis inte glömma att de flesta kvinnor fortsätter att arbeta, mer än män i allmänhet, när de kommer hem, eftersom ”hemarbete” och barn ses som, i första hand. kvinnornas uppgift pch ansvar. Och kvinnor är, oftare, hemma när barnen är sjuka. Ja, så är det enligt statistiken. Kvinnor vabbar mest nämligen.

Allt detta fick mig att tänka på kön och bristen på jämställdhet på ett nytt sätt. Läs mer i rapporten nedan och där finns mer material, filmer etc.

Dessutom! Kvinnor som är chefer har oftare fler direktrapporterande, underställda, än vad män har, vilket naturligtvis leder till en betydligt tuffare utmaning och stressigare situation för alla inblandade. Ladda ner och läs på den här länken!

Lars Einar Engström

Relaterade artiklar
Fler artiklar