Krympta grupper i förskolan

Inte sedan 1992 har förskolegrupperna i landet varit så små som nu. Men Orust går emot trenden. Det visar statistik från Skolverket. 

I veckan kom ny statistik från Skolverket över hur stora barngrupperna är på förskolorna i landets kommuner. Den visar att grupperna generellt krympt och man får gå tillbaka 24 år i tiden för att hitta motsvarande siffror. Riksgenomsnittet 2016 ligger på 15,9 barn per avdelning jämfört med 16,7 barn per avdelning 2015. 

– Det är glädjande att barngrupperna blivit mindre men samtidigt är det en bra bit kvar till de riktmärken vi satt upp. Det är också oroande att förskolorna anställt mer personal som inte har utbildning för att arbeta med barn. All forskning visar att välutbildad personal är den viktigaste faktorn för att skapa en lärorik och trygg förskola för barnen, säger Magdalena Karlsson, undervisningsråd på Skolverket i ett pressmeddelande. 

I Stenungsund har barngrupperna krympt från 17,2 till 16,3 barn per avdelning. På Tjörn minskar grupperna också från 17,1 till 16,1 barn. Orust går emot trenden och ökar istället, dock mycket marginellt, från 16,5 till 16,6 barn per avdelning. 

– Året som gått har varit extremt ovanligt. Vi har stabilt under flera år haft 480-510 barn i förskolan. Idag har vi 560. Vi har öppnat tre nya avdelningar – två i Henåns tätort och en i Svanesund – men ändå haft ett ovanligt högt tryck, säger Henrik Lindh som är förvaltningsområdeschef för lärande på Orusts kommun.

Han förklarar den ökade efterfrågan med en ökad inflyttning till kommunen, samt en allmän trend med att föräldrar vill ha barnomsorg tidigare.

– Vi har dessutom en väldigt låg arbetslöshet, vilket gör att nästan alla föräldrar arbetar eller studerar och är i behov av barnomsorg.

På Orust minskade också personaltätheten, alltså antal barn per årsarbetare. 2015 var det 5,2 barn per årsarbetare och 2016 ökade det till 5,4 barn per årsarbetare. Orust ökade dock andelen årsarbetare med förskoleexamen, medan det minskade på Tjörn och i Stenungsund. Runt 60 procent av personalen har förskollärareexamen inom förskolan på Orust.

– Vi har över lång tid haft ambitionen att ha en hög andel utbildade förskollärare. Målet är att ha minst två tredjedelar utbildad personal. Det är svårt eftersom det råder brist, men vi försöker vara en attraktiv arbetsgivare och har också lyckats rätt bra med vår rekrytering, säger Henrik Lindh.

I Stenungsund var personaltätheten oförändrad med 5,3 barn per årsarbetare både 2015 och 2016. på Tjörn ökade personaltätheten. 2015 var det 6,1 barn per årsarbetare medan det 2016 var motsvarande 5,3 barn. 

Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek är 6-12 barn för barn som är mellan ett och tre år. Riktmärket för barn som är fyra till fem år är 9-15 barn. Kommunerna i landet har kunnat söka statsbidrag för att minska barngrupperna. 

– Vi har naturligtvis ambitionen att minska grupperna, men under 2016 har vi fått prioritera att lyckas lösa en plats till alla. Vi kommer ha ett fortsatt stort barnantal under kommande läsår, men efter det räknar vi med att det ska bli lugnare. Då ska vi sätta oss ner och se om vi kan organisera arbetet annorlunda.

Barn per avdelning

Siffrorna gäller antal barn per avdelning under 2016.

Avdelningar med barn 4-5 år:

Stenungsund 19

Tjörn 15

Orust 20

Riket 16

Småbarnsavdelningar:

Stenungsund 13

Tjörn 13

Orust 13

Riket 13

Emma Hellström

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se