Ett besök på bibliotek för att bland annat kunna låna böcker är ett av flera sätt för långtidssjukskrivna att komma tillbaka. FOTO: TONY BALOGH

Kultur som gör dig bättre

Nästa år startar kulturunderstödd rehabilitering i Stenungsund och Tjörn.

Den 15 november anordnas en inspirationsdag för för kulturunderstödd rehabilitering som införs den 16 januari nästa år.

– Till den dagen har vi bjudit in personal från vårdcentralerna i Stenungsund och på Tjörn men också läkare, chefer och vårdkoordinatorer samt politiker, säger Jenny Melin, processledare på Samordningsförbundet där bland annat Stenungsund, Tjörn och Orust ingår.

– Vi har bjudit in cirka 60 personer och vi hoppas att det kommer 40 personer.

Tittat på Jönköping

Kulturunderstödd rehabilitering finns på andra håll i landet. Mest lyckats har det varit i Jönköpings län.

– Där finns det 13 kommuner och några utgjorde ett pilotprojekt. Det blev så pass lyckats att de fortsatte.

Inledningsvis har regionen assisterat respektive kommun med att koordinera insatserna, men därefter har varje kommun utsett personal. Det kan vara någon som utför arbetet som en del av sin ordinarie tjänst.

– Har man väl fått igång ett program kan man köra det om och om igen och då kanske en kulturkoordinator inte behövs på samma sätt, menar Melin.

Särskild målgrupp

I grunden handlar det om att med hjälp av kultur komma ifrån sin sjukskrivning och övergå i arbete eller studier.

– Målgruppen är arbetsföra i åldern 18-65 år och man ska ha en pågående sjukskrivning. De som kvalificerar sig för detta har psykisk ohälsa, stressrelaterad ohälsa eller ospecificerad smärta – det senare är sådant där man inte riktigt vet vad det beror på; man har inga skador men man har ont, förklarar Melin.

– Alla de här tre hänger ofta ihop. Det är vården som remitterar till denna verksamhet och det är därför som vi hoppas att alla vårdcentraler är representerade den 15 november.

Kan du ge exempel på kultur som, så att säga, kan ges på recept?

– Det är en grupp på fem-tio personer som kommer att träffas vid två tillfällen i veckan under tio veckors tid för att genomföra olika former av kulturaktiviteter. De kanske går på teater eller kulturvandring, besöker ett bibliotek eller arbetar med textilt skapande, säger Melin som poängterar att lokala aktörer ska engageras.

– Alla delar av kulturen ska ingå, så att man ska kunna prova allt möjligt. Det kan vara teater, sång och annat. Tanken är att deltagarna ska hitta något som de kan fortsätta med efteråt.

Vad ska hända efter de tio veckorna?

– Att deltagarna ska få ett bättre välbefinnande, såväl fysiskt som psykiskt, men också att de förhoppningsvis ska få en ökad arbetsförmåga så att de till exempel ska kunna börja arbetsträna, avslutar Melin.

Tony Balogh

Relaterade artiklar
Fler artiklar