Kulturhistoria och estetik ska värnas i plan och byggärenden

Kulturhistoriska och estetiska värden ska tydligare värnas i plan och byggfrågor på Tjörn, enligt ett beslut i samhällsbyggnadsnämnden. Det var…