”Kulturskolan kommer urlakas”

Orusts Kulturskola får enligt ett förslag inte längre ta emot sina elever på dagtid, all undervisning ska läggas på kvällstid….