Kustbevakningen kommer att vara extra synliga under veckan då satsningen Trygg och säker till sjöss pågår. Foto: Kustbevakningen

Kustbevakningen extra synliga i veckan

Under veckan kraftsamlar Kustbevakningen för ökad sjösäkerhet. Kustbevakningens patruller kommer att befinna sig längs med Bohuskusten för att prata med båtfolket men också genomföra hastighets- och nykterhetskontroller.

Semestertiderna är här och det är just under juli och augusti som fritidsbåttrafiken är som livligast. Därför passar Kustbevakningen på att göra en nationell satsning på sjösäkerhet som pågår under hela veckan.

– Samtliga patruller som är igång i veckan kommer att fokusera på att möta båtfolk till sjöss, föra samtal om sjösäkerhet och genomföra hastighets- och nykterhetskontroller, säger Sabina Hansson, sjötrafikhandläggare på Kustbevakningen i Göteborg i ett pressmeddelande.

Totalt är det ett trettiotal av Kustbevakningens fartyg och båtar som kommer delta i satsningen längs Sveriges kust. I STO-området kommer fartyg som utgår från Göteborg och Strömstad att röra sig i skärgården runt Stenungsund, Tjörn och Orust.

Trygghets- och säkerhetsveckan är ett årligt återkommande inslag. Syftet med satsningen, som går under namnet Trygg och säker till sjöss, är att arbeta förebyggande med att öka kunskapen om vilka regler som gäller och se till att de följs. Det är också ett sätt för allmänheten att träffa Kustbevakningens medarbetare.

– Jag tror att de flesta tycker att det är positivt. Många har kanske sett Kustbevakningens båtar tuffa förbi men inte haft möjlighet att prata med oss. Det är ofta nu på sommaren som man ser oss, eftersom det är då som de flesta är ute i skärgården, men vi har verksamhet dygnet runt året om. Vi arbetar inte bara med att fritidsbåtarna ska ha en trygg miljö utan vi jobbar exempelvis mycket med miljö. Det här blir också ett sätt att berätta om de bitarna, säger Valdemar Lindekrantz, kommunikatör på Kustbevakningen.

Fartygen som deltar har som vanligt beredskap för att bekämpa oljeutsläpp och genomföra sjöräddning, vilket kan innebära verksamhet inom trygg- och säkerhetsveckan får avbrytas vid larm.

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar