Den sotande facklingen i augusti på Borealis. Foto: Lasse Andrée

Kvarglömt linskydd orsakade facklingen

En kvarglömd skyddsanordning på en ledning ledde bland annat till att Borealis i Stenungsund tvingades till den fackling som pågick över ett dygn.

Läs mer: Facklingen snart utredd

Läs mer: Länsstyrelsen kräver utredning

Läs mer: Många larm om bränder

Läs mer: Filmanalys av facklingen Filmanalys av facklingen

De slutsatserna kan dras av den rapport som Svenska Kraftnät gjort. Myndigheten ansvarar för att överföring av el sker på ett säkert sätt.

”Svenska kraftnät ser allvarligt på denna händelse men kan samtidigt konstatera att berörda komponenter i stamnätet fungerat” skriver myndigheten i sin kortfattade rapport.

Spänningsdipp

Ledningen går mellan stationerna Skogssäter och Loviseholm och frånkopplades automatiskt kl 20.24 tisdagen den 15 augusti.

”Konsekvensen av kortslutningen blir en spänningsdipp i nätet men frånkopplingen av ledningen orsakade inga elavbrott då underliggande regionnät är matat från flera håll” skriver Svenska Kraftnät.

Verksamheten vid Borealis i Stenungsund med dess kraftfulla datorstyrda motorer är dock så pass känslig för spänningsdippar att fackling behövde göras.

Kontroll i mörker

Personal skickades ut av Svenska Kraftnät för att kontrollera anslutande transformatorstationer.

Kl 22.43 gjordes ett försök till provinkoppling men ledningen frånkopplades igen. Eftersom det hade mörknat fick patrullering ske dagen därpå. Onsdagen den 16 augusti kl 10.20 hittades felet cirka en mil norr om Trollhättan.

Kvarglömt linskydd

Felet hade orsakats av ett kvarglömt linskydd över en bilväg. Skyddet fanns för att ”skydda tredje man” mot nedfallande topplina under det underhållsarbete som gjordes veckan innan. Felet åtgärdades och ledningen kopplades in kl 15.

Svenska Kraftnät har begärt en detaljerad rapport från entreprenören det vill säga Vattenfall över hur skyddsutrustning kunde bli kvar i ledningen och om några rutiner behöver stärkas. Man konstaterar också att fel i nätet inträffar. Det är något som ”tyvärr inte går att förhindra helt och hållet”.

Avställd automatik

I rapporten står det att fel på ett ledningssystem i trädsäkra ledningsgator av det här slaget är ovanligt.

Automatiska återinkopplingar brukar också lyckas. Men i det här fallet var automatiken avställd på grund av planerade avbrott på en angränsande ledning.

Tony Balogh

0303 72 82 16

tony.balogh@sttidningen.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar