Kyrkesund får klara sig utan Bö

Det blev inga större ändringar av ortnamnen i STO-regionen vid den nationella revision som gjorts av ortnamnsbeteckningar. Av sex ortnamn eller tätortsnamn som granskades i regionen ändrades bara ett på Tjörn.

De sex ortnamn som granskats av SCB och Lantmäteriet var Djupvik och Fagerfjäll, Klövedal, Kyrkesund och Bö, Spekeröd, Vindön och Töllås samt Ödsmål och Åsebyberg, det senare vid gränsen mot Kungälv.

Både i SCB:s och Lantmäteriets förslag ligger tätortsnamnen fast utom att man från Lantmäteriet betecknar Kyrkesund och Bö enbart som Kyrkesund och stryker alltså tätortsnamnet Bö. Totalt har man granskat ett stort antal ortsnamn i hela landet och i vissa fall sker mer omfattande ändringar.

SCB har förslagit beteckningar på tätorterna och man använder dessa främst för statistik medan Lantmäteriets beteckningar på tätorter användas som underlag för kartor av olika slag. Lantmäteriet konstaterar att man i de flesta fall baserar sina beteckningar på redan existerande ortnamn

Lasse Andrée

0303-72 82 28

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar