Bo Thunholm är grundvattengeolog på Sveriges Geologiska Undersökning, SGU. Foto: Julio C Gonzalez. Övriga foton är arkivfoton.

Låga grundvattennivåer kan ge vattenkris

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. I större delen av STO-området ligger grundvattennivåerna under det normala. 

Det är just nu låga eller mycket låga grundvattennivåer på många håll runt om i landet och flera kommuner, bland annat Halmstad och Laholm, har infört bevattningsförbud för sina kommuninvånare. Risken finns att vattenförsörjningen i sommar är i farozonen, om det inte kommer stora mängder nederbörd under våren som gör att nivåerna kommer upp till ett normalt utgångsläge inför den varma årstiden. Det uppger SGU, Sveriges Geologiska Undersökning. 

Matematiska beräkningar från SMHI och SGU visar att grundvattennivåerna ligger under normal nivå i stort sett hela Stenungsund, Tjörn och Orust. Bara i mycket små områden i Stenungsund och Tjörn finns grundvattennivåer som ligger nära det normala. 

Bo Thunholm är grundvattengeolog på SGU och han ser ingen akut fara för vattenbrist vare sig i Stenungsund eller på Tjörn och Orust. 

– Det är ett tillfredsställande utgångsläge inför sommaren men det skulle inte skada med mer nederbörd under våren, säger Bo Thunholm. 

Under sommaren 2016 uppstod det grundvattenbrist i stora delar av landet, men framförallt sydöstra Sverige var drabbat. 

Det är framförallt boende som har egen brunn och som tidigare haft problem med vattenbrist som bör var särskilt observanta och se över sin konsumtion, i de områdena som har låga nivåer.

– För den som har eget vatten eller grunt grävda brunnar kan det vara problematiskt, säger Bo Thunholm.  

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar