Från Tuvesvik går färjan till Gullholmen/Hermanö men även till Käringön. I Tuvesvik kan det komma att byggas insatslägenheter, i fyra byggnader. Beslut om markanvisning görs av kommunfullmäktige. Foto Erika Olofsson

Lägenheter planeras i Tuvesvik

Bostadsrätter i 12 byggnader med möjlighet att få sjöbod. Nu ska Tuvesvik exploateras, det vinnande anbudet har ett markpris på 19 miljoner.

I april beslutade kommunstyrelsen att gå ut med en markhänvisning för Tuvesvik. Här kan det enligt detaljplanen byggas flerbostadshus och komplementsbyggnader. Kommunstyrelsen satte ett acceptpris för markvisningen på 10 miljoner kronor

Två godkända anbud har lämnats in. Det vinnande anbudet har ett markpris på 19 miljoner kronor. Anbudet innefattar byggnader som ska passa väl in i landskapet, det planeras lite mer exklusiva bostäder där nivån är hög både i miljö och hållbarhet då det gäller materialval. Det planeras 24 bostadsrättslägenheter i 12 olika byggnader, fördelat i fyra grupper. Varje byggnad ska bestå av två lägenheter, en på två rum och kök samt en lägenhet en på fyra rum och kök.

Det anbud som vunnit gäller under förutsättning att exploatören får rätt at bygga ut hela småbåtshamnen med ett hundratal båtplatser och ett femtiotal sjöbodar norr om färjeterminalen. De båtplatser och sjöbodar som inte behövs för de nya bostäderna ska upplåtas till andra.

Tanken är att kommunen behåller den norra byggrätten i detaljplanen för sjöbodar. Med detta hoppas kommunen att tillgången till båtplatser i hamnen och till framtida bostäder i området ska vara täckt.

Utskottet för samhällsutveckling har uppe frågan vid sitt möte i veckan. Det är sedan kommunfullmäktige som fattar det avgörande beslutet om exploatör. Senast ett år efter beslutet i kommunfullmäktige ska exploatören ha ansökt om bygglov.

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar