Tjörnborna har lågt förtroende för kommunen, visar senaste medborgarundersökningen från Statistiska centralbyrån. Arkivfoto

Lågt förtroende för kommunen

Tjörnborna är överlag nöjda med sin kommun, men när det gäller förtroende och möjligheten att påverka får kommunen underkänt.

Det här framkommer i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån årligen genomför i en mängd svenska kommuner. I höstas har 1200 tjörnbor fått möjlighet att svara på en enkät om hur de upplever kommunen de bor i.

På ett området sticker Tjörns kommun ut i negativ mening. Det handlar om det så kallade nöjd-inflytande-index där Tjörns kommun får ett betygsindex på 36 på en skala från noll till hundra. Betyg under 40 klassas som ”inte godkänt”. I indexet ingår bland annat frågor om invånarnas möjligheter att påverka politiska beslut, om huruvida man upplever att politiker och tjänstemän arbetar för invånarnas bästa och om tillgången till information om kommunen.

– Jag kan bara uttala mig om den del som vi tjänstemän ansvarar för, och där skulle jag säga att det här är ett område vi arbetar mycket med, i form av samråd, workshops, enkäter och medborgardialog. Vi har generösa öppettider och går även att nå via flera kanaler som sociala medier. Nyligen har vi också öppnat vårt diarium så att det ska bli lättare att ta del av offentliga handlingar, säger kommunchef Ann-Britt Svedberg, och tillägger:

– Det här är naturligtvis ett pågående arbeta där vi nu behöver anstränga oss ännu mer, och kanske också bli bättre på att informera om vilka kanaler som faktiskt finns för delaktighet och påverkan.

Lägst betyg, 36, ges för möjligheten att påverka. Snittet bland samtliga kommuner i undersökningen är 40. Även på punkten förtroende ger tjörnborna underbetyg, med 39 poäng jämfört med genomsnittet 45.

– Förtroende är tyvärr en punkt där man ligger lågt i många av landets kommuner. Nu ska politiken få en möjlighet att sätta sig in i undersökningen för att se hur man kan arbeta vidare med att förbättra, säger Ann-Britt Svedberg.

På övriga delar i undersökningen, som medborgarnas syn på kommunservice och Tjörns kommun som en plats att leva och bo på, placerar sig Tjörn överlag bra och i många fall över snittet bland de deltagande kommunerna.

Lotta Hohner

lotta.hohner@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar