Lämnade butik med obetald el-cykel

En el-cykel till ett värde av 33 000 kronor lyckades två okända personer få med sig ut ur en sportbutik…