Lämnades i solen – fick stora blåsor

En brukare på ett äldreboende på Orust blev sittande i solen för länge så att hen fick stora blåsor på…