Landstinget får böta för utebliven upphandling

När Västra hälso- och sjukvårdsnämnden förlängde sitt avtal om mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn gjorde man en otillåten direktupphandlingen, slår Förvaltningsrätten fast. Enligt domen ska nu landstinget betala en avgift på drygt en miljon kronor.

Det var den 31 augusti 2016 som nämnden beslutade om att förlänga avtalet om mödrahälsovården med den privata utföraren Fröja med ett år. Det avtalet väckte reaktioner, som Lokaltidningen STO tidigare skrivit om.

Läs mer: Kritik mot utebliven upphandling

Anledningen till att avtalet kritiserats är att landstinget förlängde utan att annonsera och genomföra en offentlig upphandling. Därför ansökte också Konkurrensverket om att landstinget skulle få betala en upphandlingsskadeavgift på grund av otillåten direktupphandling.

Landstinget menade från sin sida att de förlängde avtalet eftersom det var en speciell situation där det var oklart om vårdvalssystemet skulle införas för mödrahälsovård och att de därför i syfte att upprätthålla patientsäkerheten hade skäl att förlänga avtalet utan att annonsera.

Förvaltningsrätten håller inte med. I sin dom skriver rätten att det inte är ett tillräckligt skäl för att inte annonsera. Inte minst med tanke på att vårdvalet låg under landstingets kontrollsfär. Därför är det klarlagt att landstinget gjort en otillåten direktavgift som innebär att de ska betala en upphandlingsskadeavgift.

Förvaltningsrätten skriver också att landstinget, med tanke på att deras egna jurister avrått från att gå vidare med direktupphandlingen, haft ett uppsåt som är en försvårande omständighet. Därför blir avgiften högre och Västra Götalands läns ska enligt domen betala 1 150 000 kronor.

Domen kan överklagas.

Efter förlängningen med Fröja genomfördes en upphandling om mödrahälsovården som vårdföretaget Nötkärnan vann.

Kajsa Lind

kajsa.lind@lokaltidningensto.se