Arkivfoto

Lantbrukare lät djur ligga i sin egen avföring

Ett lantbrukarpar i STO-området har fått ett föreläggande om vite enligt djurskyddslagen av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Paret har två baggar och ett antal nötkreatur och under 2017 har länsstyrelsen genomfört tre djurskyddskontroller på parets gård, vilket Lokaltidningen STO skrivit om tidigare. Varje gång har länsstyrelsen upptäckt flera brister i djurhållningen. Bland annat har tillgång till strö och torra och rena liggplatser saknats.

Lantbrukaren har vid senaste kontrollen uppmanats att se till att två baggar och en grupp nötkreatur skulle få grovfoder, strö och torra och rena liggplatser.

Vid länsstyrelsens besök har den konstaterat att det inte mockats i flera av boxarna där djuren håller till. Länsstyrelsen skriver att det fanns ett tjockt lager med gödsel i större delen av boxen och att det var blött och smutsigt och att det var så djupt att djuren sjönk ner i skiten. I baggarnas fålla var det så lerigt och blött att de inte hade någon möjlighet att lägga sig på en torr och ren plats.

Lantbrukaren har, när länsstyrelsen påpekat bristerna, hävdat att de brukar ordna torra och rena liggplatser men att djuren har dragit upp gödsel och lera och själva blött ner bädden. Han uppgav även att de haft ambitionen att mocka i boxen men att de inte hunnit med då de haft mycket att göra. Han har inte heller kunnat uppge när paret senast ordnat torr liggplats åt baggarna.

Att låta gödsel ligga kvar i boxen är enligt länsstyrelsen en grogrund för smittoämnen och med försämrad luftkvalitet kan det uppstå förhöjda halter av ammoniak. Dessutom kan blöt gödsel ge skador på klövar och hud.

Länsstyrelsen gör i sitt beslut bedömningen att paret, om de inte har tid att sköta om sina djur, bör anpassa antalet djur så att de kan tillgodose djurens grundläggande behov och att de ska se över så att rutinerna för djurskötseln efterlevs.

På grund av att bristerna pågått en längre tid tror inte länsstyrelsen att lantbrukaren kommer att rätta till bristerna varför det då är motiverat att förelägga lantbrukarparet om vite på 1 000 per djur om inte baggarna får en ren och torr liggyta och för 2 000 kronor per djur om kornas boxar inte gödslas ut och hålls rena.

Om bristerna inte rättas till kommer länsstyrelsen att ansöka hos mark- och miljödomstolen om att lantbrukarna ska åläggas betala vitet.

Karina Hansson

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar