En fastighetsägare i Stenungsund åtalas för miljöbrott sedan han misstänks ha låtit avlopp rinna rätt ut på tomten. Foto: Stenungsunds kommun

Lät bajset rinna rakt ut på tomten

En man i Stenungsund åtalas för miljöbrott sedan han misstänks ha installerat en toalett i en gäststuga utan att ansluta den till ett slutet avlopp.

En miljöinspektör från Stenungsunds kommun besökte fastigheten i mitten av september 2015 och kunde då konstatera att avlopp från en toalett i en bebodd gäststuga leddes direkt ut på marken. Brottet ska enligt åtalet ha skett mellan 1 augusti 2015 till 23 september 2015.

Toaletten var anslutet till ett rör som gick ut genom väggen på baksidan av gäststugan. Delvis under jord och tre meter ner i en sluttning slutade röret och där fann miljöinspektören en halvmeter gånger en meter stor hög med toalettpapper och bajs.

Fastighetsägare nekar till brott och säger att han inte kände till utsläppet och att han inte installerat någon ny toalett utan att den som står i stugan skulle vara gammal. Han hävdar också att den tidigare ägaren sagt att det fanns en stenkista men att han inte funderat mer på det eftersom ingen skulle bo i gäststugan.

I gäststugan ska dock fastighetsägarens pappa ha bott under en tid. Något som fastighetsägaren säger sig inte ha känt till. Enligt miljöinspektören har pappan uppgett att det är sonen som installerat toaletten och enligt uppgifter ska han ha bott i gäststugan minst 1-2 veckor. 

Vid första besöket på fastigheten begärde miljöinspektören att fastighetsägaren skulle vidta åtgärder då orenat avloppsvatten från WC, bad, disk och tvätt rann ut på tomten men detta har inte skett. Inspektören uppger även att fastighetsägaren eller någon hyresgäst vid ett tidigare tillfälle ett par år tidigare pumpat ut innehåll ur en sluten avloppstank nedanför sitt bostadshus.

Enligt ett vittne ska fastighetsägaren, efter att miljöinspektören varit där, burit dit en tank ”några månader” efter att pappan flyttat till gäststugan.

I området där avloppet runnit ut finns ingen vattentäkt men området är relativt tätbebyggt och många bor där permanent. I Stenungsund liksom i alla kommuner finns stränga krav på att avloppsvatten ska renas och just WC-vatten omfattas av en hög skyddsnivå.

Enligt miljöinspektören var det viktigt att utsläppet åtgärdades ur miljösynpunkt och hälsosynpunkt då avföringen låg helt öppet och en bäck rinner inte långt från fastigheten.

Mannen nekar till brott och har bestridit strafföreläggandet.

Karina Hansson

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar