”Linjen är öppen för samtal”

Partierna kraftsamlar inför jakten på lösningar till en majoritet i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet som ökar med ett mandat hälsar samtliga utom…