Livbojens verksamhet upphör

Det över 20 år gamla sociala samarbetsprojektet Livbojen på Tjörn kommer med stor sannolikhet att upphöra i sin nuvarande form…