Lokaler i centrum gapar tomma: ”Det ingår i vår plan”

”Jag förstår att det i dagsläget kan uppfattas som att många lokaler är vakanta.”