Orustmjölk i glaset? Det kan bli verklighet om Maria Schmidt Larsson får idén om ett lokalt mejeri på Orust att bli verklighet. Foto Erika Olofsson

Lokalt mejeri ger Orustmjölk i glaset?

Ett litet lokalt mejeri där bönderna på ön kan lämna sin mjölk, en mjölk som sedan Orustborna kan köpa, det har länge varit en dröm men kan nu bli verklighet.

Funderingar kring ett lokalt mejeri har funnits under flera år. Nu har funderingarna tagits ett steg längre, tack vare ett Leaderprojekt. Projektmedlet från Leader har mynnat ut i en förstudie för att utreda alla förutsättningar som finns för att starta ett lokalt mejeri på Orust.

– Inom föreningen Orust Mat finns några av Orusts mjölkproducerande bönder. De har tillsammans undersökt vissa av förutsättningarna för att starta ett mejeri. En av dem säljer idag mejeriprodukter i mycket liten skala, men annars har ingen hitintills valt att starta något eget mejeri på gården. Intresse finns att ingå i något sammanhang där ett mejeri kan komma till stånd, säger Maria Schmidt Larsson.

Projektledaren Maria Schmidt Larsson är utbildad livsmedelsingenjör och designer och har under många år arbetat med utveckling av småskaliga matföretag över hela Sverige. Hon har god vana av att samla in och bearbeta information och därefter presentera förslag och lösningar. Hon har ett brett nätverk inom området småskalig matproduktion.

– Vi har 13 mjölkbönder på Orust i dag, jag har varit i kontakt med alla. Flera av dem tycker det vore roligt om mjölken kunde stanna på Orust, i dag levererar de till Arla.

Det finns ett stort intresse från konsumenter på Orust att kunna köpa lokalt producerad mjölk. Maria ska nu undersöka i förstudien vilka möjliga former för ett mejeribildande som kan finnas och vilka förutsättningar som krävs i form av råvaror, teknik, förpackning, logistik, marknad och försäljning. En fundering är att mejeriet ska bli medlemsdrivet där mjölkbönder men även övriga kan vara medlemmar. Förutom råvaror, förpackningar och lokaler behöver mejeriet en mejerist.

– Det finns i dag en hel del kunskap om mejeriyrket bland bönderna på Orust men det är ingen i dag som skulle kunna kliva in som mejerist. Vi hoppas hitta någon som skulle vilja satsa på den rollen. det kanske behövs två olika personer med olika yrkesbakgrund som arbetar i mejeriet, det är sådant jag ska undersöka.

Var mejeriet ska ligga är inte klart. Det gamla mejeriet i Vräland är inte aktuellt att starta upp igen, utan Maria ser över fler andra tänkbara platser. Närhet till kommunikationer och bra vatten är ett måste. Maria har en dröm om att det kommande mejeriet ska mynna ut i något mer.

– Tänk om vi kunde öppna mjölkens hus, med mejeri, workshops, servering och ett mjölkmuseum. Det hade varit så roligt!

Erika Olofsson

0303-728229

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar