Moderaten Björn Möller är barn- och utbildningsnämndens ordförande i Tjörns kommun. Arkivfoto.

”Lottning känns inte klockrent”

Inför lottning till populära skolor, börja med obligatoriskt skolval och mer statligt stöd till skolor med behov. Det var några av Skolkommissionens förslag som nyligen presenterades. 

I förra veckan presenterade Skolkommissionen sitt slutbetänkande för hur den svenska skolan ska kunna bli bättre. Skolsegregationen gick som en röd tråd genom förslagen och kommissionen menar att kommunerna och skolorna måste arbeta hårdare med att få en allsidig social sammansättning av elever. 

Ett av de mer kontroversiella förslagen som presenterade för att minska segregationen var att införa lottning på skolor där elevsammansättningen inte anses vara tillräckligt blandad. Det ska kunna användas när antalet sökande är fler än antalet platser. 

Det ska också kunna vara en urvalsprincip för både kommunala skolor och friskolor. Idag används närhetsprincipen, det vill säga att eleven har rätt att gå i en skola nära hemmet, syskonförtur samt kötid som urvalsprinciper. De kriterierna ska kunna ersättas av lottning. 

Björn Möller (M) är barn- och utbildningsnämndens ordförande på Tjörns kommun. Han tycker att närhetsprincipen fortfarande är en bra grund men är medveten om att det kan bli problematiskt vid bostadssegregation. Men att lösa problemet genom lottning tror han inte är rätt väg att få. 

– Lottning känns ju inte klockrent, utan jag tror att man behöver ta ett rejält grepp om det där. Sen tänker jag att om det finns skolor där det finns stort tryck och många elever vill gå där, varför ska man då inte möta den efterfrågan och utöka? Så tänker jag spontant men sen förstår jag att det exempelvis finns budgetmässiga begränsningar, säger Björn Möller. 

Skolkommissionen menar att den svenska skolan idag är segregerad. Hur ser du på det?

– Från Tjörns perspektiv så är det klart att det ser annorlunda ut jämfört med storstäder som Göteborg och Malmö. På Tjörn har vi inte den socioekonomiska splitten och konfronteras inte på samma sätt med de problemen. Men ett av lagkraven är likvärdighet i skolan. Det gäller oavsett om det är Tjörn eller Göteborgs stad och det måste vi hantera och jobba med, säger Björn Möller. 

Emma Hellström

redaktion@lokaltidningensto.se

Relaterade artiklar
Fler artiklar