”M-fördelning och kulturhus avgör”

Hur de politiska posterna i fullmäktige på Tjörn fördelas mellan de två moderatgrupperna samt betydelsen och löften om ett kulturhus…